GAZIJE TEWHIDA - PONOS UMMETA

La ilahe illAllah, Muhammedun resulullah

29.06.2013.

Ko su alevije (nusajrije)

Nusajrije, tj. alevije (kojima pripada sirijski predsjednik Bašar el-Asad i njegov režim) su batinijsko-šiitska sekta koju je osnovao Muhammed ibn Nusajr El-Basri (umro 270. h.g). Osnivač sekte se proglasio Božijim poslanikom kome dolazi objava. Oni obožavaju Aliju ibn Ebi-Taliba, radijallahu anhu, i vjeruju u panteizam (sjedinjavanje Allaha sa stvorenjima), smatrajući da je Alija, radijallahu anhu, posljednja osoba s kojom se sjedinio Allah. Pored ovoga kažu da je Alija, radijallahu anhu, bio živ prije stvaranja nebesa i Zemlje i da je Alija, radijallahu anhu, stvorio poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Selmana El-Farisija, a da je Selman stvorio pet jetima: El-Mikdada ibn el-Esveda, Ebu-Zerra el-Gaffariju, Osmana ibn Mazuna, Abdullaha ibn Revvahu i Kanbera ibn Kadana. Svaki od njih ima svoju ulogu. El-Mikdad je gospodar ljudi, njihov stvoritelj i upravlja gromovima. Ebu-Zerr upravlja kretanjem planeta i zvijezda. Abdullah ibn Revvaha upravlja vjetrovima i uzima duše ljudima. Osman upravlja čovjekovim stomakom, temperaturom i bolestima. Kanber ibn Kadan udahnjuje dušu u tijelo.

Pripadnici ove sekte imaju noć u kojoj čine razvrat. Oni slave i piju vino, veličaju vinovu lozu, jer se od nje pravi vino kojeg oni nazivaju "svjetlom", i ne dozvoljavaju sječu iste.

Islamski učenjaci su jednoglasni u mišljenju da su nusajrije (alevije) nevjernici (otpadnici od islama) – oni niti su muslimani, niti židovi niti kršćani. Sa njima nije dozvoljeno sklapati brakove, a ono što zakolju nije dozvoljeno jesti. Njihovim umrlim se ne može klanjati dženaza, te se ne mogu ukopavati u muslimansko groblje.

Nemaju džamije, već klanjaju po kućama. Oni klanjaju pet dnevnih namaza, ali drugačije od ostalih muslimana jer se njihovo klanjanje razlikuje po broju rekata i po tome što u njihovom namazu nema sedžde. Za namaz su im ključna sljedeća imena: Alija, Hasan, Husejn, Muhsin i Fatima. Muhsin je skrivena tajna pod kojim podrazumijevaju navodno nedonošće koje je pobacila Fatima. Umjesto kupanja zbog nečistoće i uzimanja abdesta, po njima je dovoljno da se izgovore ova imena.

Ne klanjaju džumu i ne pridržavaju se propisa o čistoći jer je čistoća za njih: neprijateljstvo prema unutrašnjem znanju.

Imaju mise slične kršćanskim misama. Ne priznaju hadždž i tvrde da je odlazak u Mekku i obavljanje hadždža čin nevjerstva i idolopoklonstva. Ne priznaju Šerijatom propisani zekat. Za njih je zekat simbol Selmanove ličnosti. Oni svojim vođama plaćaju neku vrstu poreza koja iznosi petinu od onoga što se posjeduje. Džihad za njih predstavlja zasipanje kletvama protivnika i onih koji otkrivaju tajne. Njihov post se sastoji u neprimicanju ženama tokom Ramazana i u čuvanju tajni vezanih za trideset muškaraca i trideset žena. Nusajrije moraju ispoljavati iskrenost i naklonost prema nusajrijskoj porodici i mržnju prema njenim protivnicima. Žestoko mrze neke ashabe, a Ebu Bekra, Omera i Osmana, radijallahu anhum, proklinju pri spominjanju njihovih imena. Smatraju da akida (vjerovanje) ima svoj unutrašnji i vanjski smisao i da jedino oni poznaju unutrašnji smisao tajni. Oni vjeruju u transmigracionizam (seobu duše iz tijela u tijelo).

Alevije (nusajrije) Aliju, radijallahu anhu, smatraju bogom i tvrde da je njegovo pojavljivanje duhovno u fizičkom prolaznom tijelu kao što je bila pojava Džibrila u liku pojedinih osoba. Posebnu naklonost i ljubav izražavaju prema ubici imama Alija, Abdurrahmanu ibn Muldžemu, izgovarajući pri spominjanju njegova imena "radijallahu anhu" (Neka je Allah sa njim zadovoljan!) i tvrdeći da je on njegovim ubistvom božansku prirodu oslobodio okova ljudske prirode. Zato smatraju griješnicima one koji prilikom spominjanja imena Abdurrahmana ibn Muldžema izgovaraju "la'anahullah!" (Allah ga prokleo!). Neki od njih smatraju da Alija, nakon što se oslobodio okova tijela, prebiva u oblacima. Oni također vjeruju da je grom njegov glas, a sijevanje munje njegov bič.
Nusajrije proslavljaju brojne praznike koji su usko povezani sa njihovim vjerovanjem:

- Praznik "Najruz" koji pada na 4. april, prvi dan perzijske godine,

- Praznik "Gadir",

- Praznik "Postelje",

- Praznik "Ašure", 10. muharrem – na godišnjicu Husejnove pogibije na Kerbeli,

- Dan "Proklinjanja", 9. rebiu-l-evvel – na godišnjicu Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, poziva kršćana Nedžrana na proklinjanje,

- Kurban-bajram koji kod njih pada 12. zu-l-hidždžeta,

- Oni proslavljaju i neke kršćanske praznike kao što su: Bogojavljenje, Duhovi, Blagdan Svete Barbare, Nova godina, Blagdan križa koga nusajrije uzimaju kao datum za početak sjetve, berbe, početak trgovine i zaključivanje ugovora o iznajmljivanju i zakupljivanju.

- Oni proslavljaju i "Crni dan", 9. rebiu-l-evvel - dan kada je ubijen Omer ibn Hattab, radijallahu anhu - veseleći se njegovom ubistvu i ismijavajući se s njim.
Nusajrije svoje učenje crpe iz starih paganskih vjerovanja. Obožavaju zvijezde i planete za koje tvrde da na njima prebiva imam Alija, radijallahu anhu.
Njihovo učenje je nastalo pod utjecajem neoplatonizma iz koga su preuzeli učenje o svjetlosnoj emanaciji stvari.

Neka od svojih vjerovanja temelje na školi medžusijske filozofije.

Neke svoje ideje su preuzeli iz kršćanstva i kršćanskog gnosticizma iz kojih su preuzeli učenje o trojstvu, mise i dozvoljenost vina.

Iz indijskih i istočno-azijskih učenja, preuzeli su ideje o seljenju duša i utjelovljenju.

Budući da spadaju u ekstremne šijje, njihovo učenje je obojeno i šiizmom, općenito vjerovanjem rafidija.

Nusajrije nastanjuju brdovitu oblast u okolini Latakije. U posljednje vrijeme su se proširili i po okolnim sirijskim gradovima. Prilično veliki broj nusajrija živi i u zapadnoj Anadoliji. Tamošnja zajednica nusajrija je poznata pod imenima "tahtadžije" i "hatabije". Nusajrije koje žive u istočnoj Anadoliji su poznate pod imenom "kizilbašije". Nusajrije iz ostalih dijelova Turske i Albanije su poznate pod imenom "bektašije". Neke nusajrije žive u Libanu i Palestini, a neke u Perziji i Turkistanu gdje su poznati pod imenom "ali ilahijje".

Propis po pitanju alevija (nusajrija)...

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je rekao:

"Druzi i nusajrije su nevjernici prema konsenzusu muslimana. Nije dozvoljeno jesti ono što oni zakolju, nije dozvoljeno sklapati brakove sa njihovim ženama, a od njih se ne prihvata džizija jer su murtedi (otpadnici od islama). Oni nisu muslimani, niti su židovi niti kršćani, ne vjeruju u obaveznost pet dnevnih namaza, obaveznost posta u mjesecu ramazanu, obaveznost hadždža, niti u Allahove i Poslanikove zabrane u vezi strvine, alkohola, itd. S obzirom u šta vjeruju, oni su nevjernici, čak i ako izgovaraju šehadet." (Ibn Tejmijje, "Medžmu'ul-fetava")

On, rahimehullah, je rekao:

"Ovi ljudi koji se zovu nusajrijama i ostale vrste batinijskih karatimija su veći nevjernici ne samo od jevreja i kršćana, nego i od većine višebožaca. Opasnost od njih je veća od opasnosti od nevjernika s kojima smo u ratu kao što su: Tatari, Evropljani i drugi. Uvijek su na strani muslimanskih neprijatelja. Zajedno su sa kršćanima protiv muslimana. Za njih najveću nesreću predstavlja pobjeda muslimana nad Tatarima. Na kraju-krajeva, Tatari su, isključivo uz njihovu pomoć, uspjeli provaliti u islamsku zemlju i ubiti halifu u Bagdadu i druge muslimanske vladare." (Ibn Tejmijje, "Medžmu'ul-fetava")

On, rahimehullah, je također rekao:

"Nusajrije su ljudi sa najvećim kufrom. Oni svoje vjerovanje ne kriju. Prepoznatljivi su među muslimanima. Ne klanjaju pet dnevnih namaza, ne poste mjesec ramazan, ne izvršavaju hadždž kod Kabe, ne daju zekat, dozvoljavaju pijenje vina (alkohola) i druge harame. Oni vjeruju da je bog Alija ibn Ebi Talib, pa govore:

'Svjedočim da nema drugog boga osim Hajdare (Alija), da nema zastora za njeg osim Muhammeda, iskrenog i povjerljivog, i da nema puta prema njemu do Selmana, moćnog i jakog.'" (Ibn Tejmijje, "Medžmu'ul-fetava")

Nusajrije su uvijek bile uz kolonizatore islamskih zemalja i sa onima koji su ratovali protiv muslimana. Pomagali su krstaše u Šamu i Tatare u Iraku. Dolazak na vlast u Siriji im je osigurao francuski kolonizator 1946. godine kada je, zbog snažnog narodnog otpora, morao napustiti Siriju. Godine 1963. vlast je preuzela partija arapskih socijalista (Ba's partija), koja je muslimane obmanjivala pričom o pravednosti socijalizma.

1970. godine, nusajrije putem državnog udara pod vođstvom ministra odbrane Hafeza el-Assada preuzimaju potpunu vlast u zemlji. El-Assad je vladao do 2000. godine, kada umire, a potom ga nasljeđuje njegov sin Bašar. U vrijeme njihove vladavine likvidirano je na hiljade sunijskih porodica i teško je pronaći sunijsku kuću u Siriji a da neko iz nje nije ubijen ili zatvaran od strane nusajrija.

Teror je bio nepodnošljiv, pa je narod 1982. godine podigao ustanak protiv vladavine Hafeza el-Assada. Međutim, ustanak je ugušen u krvi i ubijeno je nekoliko desetina hiljada muslimana.

Ako se narod Šama povrati na platformu istine, a omladina počne uzvikivati "Allahu ekber", dok sa minareta odjekuje "U džihad!", onda muslimani i na istoku i na zapadu mogu očekivati radosne vijesti o oštrom i silovitom vjetru koji će uništiti nevjerstvo i otkloniti i iskorijeniti tamu neznanja...

A Allah najbolje zna.

Napisao: šejh Husejn bin Mahmud

Prijevod i obrada: Put vjernika


Free Calendar


* * *ALLAHOVA IMENA* * *

* * *ISLAMSKI LINKOVI, BISERI, POUKE, MUDROSTI, OPOMENE* * *


************************************

Kur'an-Tefsir-Tedzwid

Put Vjernika
Stazom Islama
Es Sunne
Tewhid

Supporters of Dinul-Haq
Iskandrani
Al Ghurabaa

Kavkaz Center
The Unjust Media

************************************

"Perfekcija tewhida je pronađena kada u srcu ne ostane ništa osim Allah, i rob je ostavljen da voli one koje On voli i ono šta On voli, i da mrzi one koje On mrzi i ono što On mrzi, i da pokazuje prijateljstvo onima prema kojima je On prijatelj, i da pokazuje neprijateljstvo onima prema kojima je On pokazao neprijateljstvo, i da naređuje ono što On naređuje i da zabranjuje ono što On zabranjuje." *citat od Ibn Tejmijje, bilježi ibn al-Qajjim, el-Madaridž [3/485]*

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Naše srce otkuca 67 puta u minuti. Svaki put kada pozeli da otkuca svoj sljedeci otkucaj, ono stane i pita Allaha, subhanehu we te'ala,"Da li mi je dozvoljeno da otkucam?", Pa ako Allah kaže "Da", ono otkuca svoj otkucaj, ali, ako Allah kaže "Ne", ... onda je životu kraj!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * *

U čovjeku živi razum meleka, požuda životinje i strast šejtana, i on će pripasti onoj vrsti čija osobina u njemu prevlada. Ako čovjek savlada požudu i strast, uzdignut će se na stepen meleka. Međutim, ako ga prevladaju strast i požuda, spustit će se ispod nivoa psa! *Ibn Kajjim el-Dževzijje*

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Židovski protokol kaže "Kada vam muslimanka pruži ruku, vi njoj pružite obje, jer je to plijen. Nećete doći do Kudsa da srušite Mesdžidul – Aksa, i da napravite Hejkel – dok ne skinete hidžab sa žene muslimanke. I nećete stići do Kjabe, dok ne odvojite Qur’an od muslimanskih srca. Kada skinete hidžab sa muslimanke i njime pokrijete Qur’an, postići ćete svoj cilj."

*************************************

El-Kurtubi kaže: Ebu Musa el-Eš'ari je došao kod Omera, radijallahu anhu, sa obračunom, pa ga je predao Omeru, a njega to začudi. Potom Omeru dođe dopis pa reče Ebu Musau: „Gdje ti je pisar da ovaj dopis pročita ljudima“? „Ne ulazi on u mesdžid”, reče ovaj. “A zašto”, upita Omer. “Je li nevjernik”? “Kršćanin je”, reče Ebu Musa. Omer ga dohvati i reče: “Ne približavaj ih kada ih je Allah, dželle šanuhu, udaljio, ne ukazuj im počast kada ih je Allah, dželle šanuhu, ponizio i ne povjeravaj im kada ih Allah, dželle šanuhu, smatra vjerolomnim”.


P O Z I V Z A P O M O Ć
(POMOĆ MALOJ VAHIDI)

Babo Said je rudar, mama Jasmina je domaćica...a mala Vahida je hasta...velika hasta...boluje od cistične fibroze, hronične i progresivne bolesti. Said i Jasmina često dođu u situaciju, da zbog nedostatka sredstava za kupovinu lijekova neophodnih za svakodnevnu terapiju, bespomoćno posmatraju nepomično tjelešce svoje Vahide.Vahida koristi Pulmozyne ampule i Pulmozyne inhaler koji imaju razlicitu cijenu u Evropskim zemljama. PULMOZYNE 30 ampula od 2,5 ml kosta 683,11 Eura. Inhaler Pulmozyne kosta 150 Eura. Ovo predstavlja jednomjesecnu terapiju male Vahide.
Svi koji zele mogu i na ovaj nacin pomoci tako sto ce direktno uplatiti sredstva na racun porodice Turcinovic:

TURCINOVIC VAHIDA

HADZIJEMAZICA PUT 83 ZENICA

BROJ KONTA JE:19-55-08907-1

RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

SWIFT : RZBABA2S

IBAN: BA391611955008907108

Za vise info. mozete se obratiti i na kucni broj telefona porodice Turcinović: 00387 32 420 225

(OLAKSAJMO NASEM MALOM HAJRUDINU KAMENJASU)

Nas mali borac Hajrudin Kamenjas sin naseg brata Mustafe (R.V.I. ) i sestre Alme je djecak koji je sa 2 godine obolio od leukemije.Doktori u Sarajevu su tada uspjeli da stabiliziraju bolest i Hajrudin se dobro osjecao sve do prije mjesec dana..
Nazalost bolest se povratila nakon 3 god ,u avgustu ove godine i strahovito brzo pocela da razara celije u ovom malom sicusnom organizmu..koji sada ima 5,5 godina..

Hematolozi na nasoj klinici na celu sa prf.Edinom Hasanbegovicem su pokusali da obuzdaju razaranje i zaustave sirenje zlocudnih celija ali :(((
Sve klinike koje su obavjestene o nasem Hajrudinu nisu htjele da ga prIhvate na lijecenje,jer nije imao donatora za transplataciju kostane srzi...

Medzutim ,u medzuvremenu ,Allah dz.s. je podario ,subhanAllah,da njegova starija sestra Merima moze biti donator i da celije odgovaraju 100%...nakon ovih vjesti klinika u Tiberlengu-Studgard ,prihvata da Hajrudinu urade transplataciju kostane srzi i da mu pruze tretman u podpunosti...

Sto se tice termina oko odlaska Hajrudina na kliniku u Tinbergen,javili su nasem Mustafi da djete ako moze da dodze odmah..
Medzutim,potrebne su jos vize,avio karte,dogovor izmedzu Fonda i klinike,papirologija i ostalo tako da krajem ove sedmice se nadaju s hajrom na put za Njemacku..

Nas mali Hajrudin je ostavio poruku svima nama u amanet,koju je rekao babi:"BABO RECI DOKTORIMA DA MI URADE PUNKCIJU (kontrolni nalaz kostane srzi) I DA IDEMO U NJEMACKU,MENI OVDE LIJEKA NEMA"


Svi oni koji zele pomoci ovu porodicu ziro-racuni su sledeci:

PODATCI ZA UPLATU IZ INOSTRANSTVA:

Ime banke: UNIKREDIT BANKA SARAJEVO
IBAN KOD : BA39 3385 8028 3204 6896
racan-KONTO je:40036043100

SWIFT kod Uniredit Banke SARAJEVO: UNCRBA22
Ime i prezime: MUSTAFA KAMENJAS
PODATCI ZA UPLATU IZ BOSNE:

Ime banke: UNI KREDIT BANKA SARAJEVO
Transracun baneke : 3380000000000072
Broj računa: 40036043100
Naznaka: UPLATA NA IME MUSTAFA KAMENJAS***************************************
( POMOZIMO AMELI )

Pozivamo sve dobronamjerne ljude da novčano pomognu djevojčicu Amelu Bećirspahić, rođ.15.05.2001 god. oboljelu od DIABETESA MELLITUS TIP 1., iz Ilovače kod Goražda.
Ameli je konstatovan –novootkriveni- Diabetes mellitus TIP 1.

Opširnije na www.pomozimo.blogger.ba ili na
www.essunne.com


STAVOVI I TEKSTOVI FAVORITA NISU NUŽNO MOGA STAVA (MOJ STAV, JE STAV KUR'ANA I SUNNETA)

BROJAČ MUSAFIRA
318483