beats by dre cheap

AMAL! BUSHRA! MI NISMO SLABI! MI IMAMO ALLAHA!

RAZMISLJANJA I DOVE ISKRENOG ALLAHOVOG ROBA!!!

Allahu moj, hvala Ti na svemu što si mi dao, jer samo Ti poznaješ moje krajnje domete, uputi me da ih prepoznam i ja.


Allahu moj, pomozi mi da ne odustanem, jer ako ne odustanem ne mogu posrnuti.


Nijedna ideologija ne može pružiti veći optimizam od istinske vjere dini islama.  Čak i u najtežim situacijama islam čovjeku pruža nadu i smisao za bolji život. U islamu nema razočarenja i besmislenosti, jer dini islam nam nudi riješenja za sve problema čovječanstva. Kaže uzvišeni u suri Kehf 54;
''U ovom Kur'anu Mi na razne načine objašnjavamo ljudima raznovrsne primjere, ali čovjek je više nego iko spreman da raspravlja''.

Dakle šta nam ostaje? Ostaje nam samo da upoznamo tu veličanstvenu vjeru koja nam nudi riješenja, u raznim situacijam cijelog našeg života. Tako ako upoznamo svoju vjeru tada neće biti mjesta u našm srcima i dušama, pesimizmu i beznađu.
Jedan od američkih predsjednika je rekao, pred samu smrt; ''Vi ste narod koji će doživjeti moć i slavu, ali samo pod jednim uvjetom, a to je nemojte sumnjati u to!''. Ovo je izrekao nakon drugog svjetskog rata 1945 g...i rijetki su bili koji su posumnjali u to.

Dali mi muslimani sumnjamo u ono što je objavljeno? Jer je nama obećana slava i ponos  i na kraju pobjeda. Kur'an i kerim počinje riječima; ''Elif lam mim, Ova Knjiga u koju nema sumnje upustvo je svima koji se Allaha boje''.


Allahu moj, ne dozvoli da  zaboravim da je i kretanje nada, jer to je znala i Hadžera, majka Ismaila alejhiselam.
 
Ustav muslimana je Kur'an, a njihov uzor je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Njihov uzor su čestiti ljudi ovog ummeta.  Optimizam znači pozitivnost. Optimizam znači «idi radi», optimizam znači «ima koristi» od tebe. Mi jednostavno, da bi uspjeli u životu, moramo zasaditi optimizam u naše duše. Uzvišeni je rekao: ''Allah neće promjeniti stanje jednog naroda dok taj narod sam sebe ne promjeni''. Realan optimizam nam daje nadu u Allaha, daje nam snagu u imanu, daje nam povod da se pokrenemo i radimo. Ništa u životu, od najmanje do najveće stvari ne možeš promjeniti ako nemaš optimizma.

Imajmo nadu da će nam se Allah smilovati i da ćemo živjeti životom čestitih i dostojanstvenih ljudi. Nada u Allahovu milost rađa svaki hajr u srcu čovjeka, koja iz tog srca prelazi na djelo i na kraju završava sa uspjehom. Nada da ova situacija koju ummet proživljava, iza nje dolazi svjetlo, dolazi sunce koje će nas ogrijati nakon dugog mraka i tame. Kaže uzvišeni; ''Zaista je poslije teškoće dolazi olakšica, zaista je poslije teškoće olakšica''.

Ni jedna religija se nije toliko brinula za optimizam i ulijevala ljudim nadu u život kao što je to islam. Riječ «Bušra» tj. radosna vijest u Kur'anu je dosta puta spomenuta. U islamskoj terminologiji, radosne vijesti i ulivanje nade imaju veliku zapreminu. Allah we teala i Negov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominju radosne vijesti upravo u najtežim trenutcima za pojedinca i zajednicu.

Primjer:
 
• Umire najdraža osoba Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, hazreti Hatidža, radijallahu anha, a Allah we teala obavještava Svoga Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: «Obraduj Hatidžu Džennetom».

• Nakon što je preselio Abdullah b. Haram, radijallahu anhu, dolazi njegov sin Džabir uplakan Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem mu reče: Raduj se Džabire, Allah we teala nije razovagarao sa bilo kim bez zastora, a sa tvojim babom je razgovarao bez zastora (perde).

Znate šta znači riječ optimizam? Optimizam znači: «Da se nadaš nečemu pozitivnom u budućnosti, a što je daleko da se desi.»

Da li je optimizam sekundarna ili možda individualna stvar svakog čovjeka ili spada pod neki islamski propis? Optimizam je farz.

Ovdje se govori o jednom Allahovom farzu, a ne o nečemu sporednom!!!

Odakle ovo??? Poslušajte šta kaže naš Gospodar riječima Jakuba, alejhi-s-selam: ''I ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost''. (Yusuf 87).

Ovo se ne govori da bi se zamazale oči sebi i drugima. Ne, ne, ovdje se zaista govori o Allahovom farzu. Allah we teala ima 100 milosti, jednu je postavio na zemlju, a 99 ostavio za Sudnji dan. Samo jednu, onda možeš zamisliti kolika je Njegova, subhanehu ve te'ala, milost?.

Rekao je u hadisi-l-qudsiju: «Moja milost nadvladava Moju srdžbu» (Buhari i Muslim) Allah we teala. je za Sebe rekao: «On je Sebi propisao da bude milostiv» (el-En'am 12) Pa s toga, ako i trun posumnjaš u Allahovu milost i izgubiš nadu u Njegovu milost, znaj da si se ogriješio o Allahovu naredbu i o Allahov farz. Moramo biti sigurni da će Allah uzdignuti islam i muslimane, u to nema sumnje. Vjerujemo kao što i svijet svojim okom vidimo.

Ovim se ne kaže  da je pesimista nevjernik! Ne. Pesimista je griješnik i posjeduje svojstvo nevjernika, a to je pesimizam. Allah we teala, uči vjernike da to nije njihovo svojstvo, da je njihovo svojstvo da donose radosne vijesti, da ne gube nadu u Allahovu milost, da budu optimisti... to su svojstva mumina.

DOVA

Da se ne žalostim toliko na zlo koji ljudi rade oko mene, i da me ne dotiču klevete i neistine, jer Ti sebi nisi tu privilegiju dao pa zašto ćeš je meni dati.

Nemoj da te vijesti i bolno praćenje svih dešavanja obmanu, zavedu da zaboraviš da je Allah Milostiv i da će on uzdići ovu vjeru, sviđalo se to nekome ili ne. Radi svoj posao, nastoj da pomogneš svoj ummet, budi pozitivan u svom okruženju... i sve to sa velikom dozom optimizma; Da,Allah we teala ce uzdignuti Islam!!!

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, usađivao optimizam u srca svojih ashaba. Malo kada, ili nikada, to nije radio osim u najtežim okolnostima kada mu'min treba da pokaže jačinu svoga imana i kada čovjek koji je daleko od Allaha padne u provaliju pesimizma.

1. Kada mu je došao Adij b. Hatem et-Ta'i, koji se ubraja među najplemenitije i najpoštenije arape. Sa nekoliko optimističkih poslaniških riječi, Adij će primiti islam. Kada je došao Adij da se susretne sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, Poslanik, mu reče: «Ja znam šta te sprečava da prihvatiš islam.» A šta to? – reče Adij. «Kažeš za nas da smo nejaki, poniženi, siromašni...» Adij je potvrio šutnjom. Zatim ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: «Znaš li gdje se nalazi Hira?» A Hira je bila prelijepa i moćna kraljevina koja je pripadala Perziji. Čuo sam za nju, ali je nisam posjetio. – odgovori Adij. «Tako mi Allaha, o Adij. Žena će sama putovati od Hire sve dok ne tavafi oko Kabe, neće u svom putovanju imati razloga da se boji nikoga osim Allaha. Tako mi Allaha, blago Kisre će mo zaplijeniti.» Kojeg Kisre? Kisre b. Hurmuza? – upitao je nasmijavši se Adij. «Da, Kisre b. Hurmuza, Kisre b. Hurmuza, Kisre b. Hurmuza. A novac će se dijeliti sve dok ne dođe vrijeme da ne bude nekoga ko će ga uzeti.» Rekao je Adij: Zatresao sam se od njegovih riječi.

Adij je primio islam zbog optimizma, nade u bolje sutra. Nakon što je Hira postala dio islamske države i nakon što se Kisrin imetak dijelio među muslimanima, Adij se uplakanih očiju prisjetio svoje priče sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem: Tako mi Allaha, vidio sam ženu koja je došla iz Hire samostalno da tavafi oko Kabe, učestvovao sam u zapljenjivanju i djeljenju Kisrinog imetka i duboko sam uvjeren da će doći i vrijeme kada će se imetak dijeliti, ali ga neće imati ko, iz potrebe, uzeti, jer nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako izvijestio.(Ahmed).

2.Kada su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i hazreti Ebu Bekr, radijallahu anhu krenuli za Medinu (hidžra), Suraka b. Malik ih je pratio, Ebu Bekr se okreće i dovikuje kolebljivim glasom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: Allahov Poslaniče, samo što nas nije sustigao. Ebu Bekr, radijallahu anhu, se boji za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Suraka samo još što ne pusti strijelu koju je uperio na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iz svog luka.

A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se uopšte ne okreće, već se obraća svome Gospodaru sa velikim samopouzdanjem: «Gospodaru, poštedi me od njega kako i na koji način Ti Želiš, Ti si zaista Svemoćan!» Poslije ovih riječi Suraka pada sa svoga konja, ponovo se diže i kreće prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekru, radijallahu anhu, i u vrijeme kada tamam želi da ispusti iz svoje ruke strijelu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kaže: «Gospodaru, poštedi me od njega kako i na koji način Ti Želiš, Ti si zaista Svemoćan!» Kada je Suraka vidio da mu ne može ništa, povikao je: «O Muhammede, zaustavi se. Želim nešto da te zamolim. Vidim da ti ne mogu ništa, pa mi udjeli nešto iz riznice tvoje dobrote.» Neko od nas kada bi se stavio u Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, poziciju možda bi mu rekao: Dobro, kada stignem u Medinu, poslaću ti hediju....

Međutim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Suraki: «Obećavam ti Kisrin nakit!» Kisre sina Hurmuzovog?? «Da!» Da li bi mi napisao garanciju za to šrto kažeš?- reče Suraka. Povjerovao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ako u tom trenutku nije prihvatio islam. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio Amiru b. Fuhejri da napiše Suraki ono što je želio.

Prolazi vrijeme, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je preselio, došao Ebu Bekr, zatim i on preselio, zatim dolazi Omer i za vrijeme njegovog hilafeta muslimani osvajaju Kisrinu carevinu i dolazi Kisrin nakin u džamiju Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem kod hazreti Omera, radijallahu anhu. Tada hazreti Omer ustaje, penje se na mimber i suznih očiju doziva:»Gdje je Suraka b. Malik? Gdje je Suraka b. Malik. Donesi mi garantno pismo koje si prije dvadeset godina dobio i uzmi ono što ti je naš Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem, obećao. Svi u džamiji su plakali i prisjećali se lijepih trenutaka, gledajući u lice Miljenika svijeta, sallallahu alejhi ve sellem.

DOVA

Allahu moj, pomozi mi da se nikad ne osjećam kao žrtva, jer je to korijen osjećaja nemoći, da se ne bojim promijeniti stvari,  jer kad se bojim, bojim se bola slobode, promjena, bojim se puta kojim se rijedje ide.


 Ne smiješ dozvoliti da te tvoja tuga zbog nevolja i belaja kroz koje prolazi islamski ummet zatvori u rešetke pesimizma i gubljenja nade. Digni glavu, pomozi svojoj braći, pomozi islam kako najbolje možeš, radi svoj posao kao da je ovisnost islama o tebi. Ne smijemo dozvoliti da nas pesimizam obori, da nam naše ambicije otrne, da nas paralizira od aktivnosti i rada za islam i dobrobit čovječanstva.

4. U bitci na Hendeku, koju je Allah we teala opisao: «Kad su vam došle i odozgo i odozdo , a duša došla do grkljana, i kad ste o Allahu svašta pomišljali, - tada su vjernici bili u iskušenje stvaljeni i ne mogu biti gore uznemireni» Tada, u takvoj situaciji, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa svojim ashabima kopa rov, hendek, kanal.

Kada ashabi naiđu na velik kamen, pozovu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da ga razbije. I ispriječi se jedna veća stijena, zovnuše Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on uz tekbir razbi jedan dio stijene i reče: «Allahu Ekber, dobio sam ključeve Šama. Zamahnu drugi put i razbi drugi dio stijene, te reče: Allahu ekber, tako mi Allaha osvojiće te Perziju. I kada je zamahnuo treći put sa bismillom i tekbirom, razbio je stjenu i rekao: Tako mi Allaha, osvojit će te Jemen.»

Čekaj, gdje su to bili oni? Da li su ležali na svilenoj postelji, uz hladno i ukusno voće..... Neeeee!!! U toj situaciji nisu mogli mirno ni nuždu obaviti, a Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, im govori kako će osvojiti Šam, rimsku tvorevinu, Perziju i Jemen. Optimizam u najtežim vremenima.

4. Kada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vraćao iz Taifa, gdje su ga vrijeđali verbalno, fizički napali i okrvavili, gdje je pretrpio najteže dane svoje misije i pri povratku iz tog grada, dolazi Džibril sa melekom brda, naziva Poslaniku selam i kaže: Allah je vidio šta ti se desilo sa tvojim narodom i naredi mi šta želiš? Ako želiš, ja ću ova dva brda srušiti na njih? Kao da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dočaravao:

Od njih nema koristi, nema nade.... Ali Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije tako razmišljao, nadu u Allahovu milost nikada nije gubio pa je rekao: «Ne! Moja želja je da Allah we teala od njih izvede generaciju koja će robovat Allahu i koja mu neće druga pripisivati» Ovo je optimizam u najtežem stanju.

DOVA

Da snovi nemaju rok trajanja.

Da se naučim uzdahnuti i pokušati ponovo. Dok dišem.

 
• Prvi korak optimizma je mašta o nečemu. Čovjek nekada samo mašta o nečemu što je za njega nedostižno. Međutim, ako čovjek mašta nešto i stavi sebi za cilj do kojeg mora stići, neminovan je uspjeh i on će svoju maštu i svoj san ostvariti. U ovo nema sumnje.

Sanjaš kako bi volio postati veliki inžinjer, ljekar, učenjak.... i kreni tim putem iskreno i marljivo, sigurno, 100%, stižeš do svog cilja. Ovo je isprobano i praktično dokazano. Salahuddin el-Ejjubi, za njega je san bio oslobađanje Qudsa/Jerusalema. Na kraju, sa optimizmom i marljivim radom, ostvario je svoj san.

• Maštajte o tome kako će te sutra ući i osloboditi Quds i mesdžidu-l-Aqsa. Opustite se i zamislite vas da ulazite u Quds kao osvajači i oslobađate Palestinu od onih zlotvora koji se nalaze trenutno u njoj.

Na koja vrata ćeš ući? Hmm, ući ću na vrata Hitta, tj. vrata na koja je ušao Musa, alejhi-s-selam, sa svojim sljedbenicima naredivši im da uđu skromno i ponizno. Reci: Ja želim ući na ta vrata kao ponizni i pokorni rob svome Gospodaru. Zamisli da te narod Palestine dočeka sa suzama radosnicama i zagrljajem. Sa tvoje desne strane je tvoj brat iz Sibira, a sa lijeve iz Južne Amerike ili Afrike ili Malezije.

Volite jedni druge kao da ste braća po krvi. Zamisli sebi mjesto na koje je stao hazreti Omer, radijallahu anhu, i zamolio Bilala da zauči ezan. Zamisli taj ezan koji će se čuti i u Džakarti, Sarajevu, Kazablanki, Brazilu i svugdje... ezan slobode i mira, ezan bezbjednosti...

Gledaš karavane i kolone kako se slivaju da klanjaju i da obiđu sveto mjesto sa kojeg je njihov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzdignut na Mi'radž. Da dođeš i poselamiš majku šehida i kažeš joj: Ja sam tvoje dijete, umjesto tvoga dijeteta koje je poginulo.

Maštaj o Iraku, Afganistanu,Siriji,i mnogih onih obezpravljenih čija će se djeca, umjesto ostataka oružja, pušaka, bombi... igrati sa laptopom, sa kompjuterskim programima,na slobodnim skolskim dvoristima,livadama onako kako sva djeca svijeta kojoj niko nikada ne govori da su <<zaostala i glupa>> Maštaj o Sudanu, gdje će majke sretno i u zadovoljstvu dočekivati novorođenče, bez da razmišlja da li će umrijeti od gladi ili nekako preživjeti.

Maštaj o Bosni, koja će imati stabilnu ekonomoju, poštene političare, obrazovane građane, medije koje će istinu prenositi, strance koji će dolaziti samo u turizam, a ne vladati njome... Probudimo se iz tog sna i objektivno pogledajmo: Je li ovaj san moguće da se pretvori iz sna u stvarnost? Nije samo da je moguće, nego će se i desiti, a hoćemo li mi biti ti koji će svoj san vidjeti u stvarnosti, molim Allaha da nas počasti barem jednim dijelom!

• Budimo uvjereni da će se desiti ono što maštamo i sanjamo,ali nemojte dozvoliti da budete propalice u školama, da budete face i frajeri u kafanama, diskotekama i ostalim mjestima koje nisu za nas, a džamije vas ne vide osim bajramom, da školu pohađate zato što vas roditelji tjeraju....

Sada o nekoliko stvari koje nas obavještavaju o neminovnom trijumfu islama:

1.Kada pogledamo povijest, vidjet ćemo da je nemoguće da vlast i vođstvo civilizacije ne može biti u rukama jednog naroda, već da se ono premješta. Allah we teala kaže: «A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima» Nemoguće je nepromjenljivost stanja.

2.Ovaj ummet nikada ne može izumrijeti. Ovo je naša akida, naša čvrsta vjera. Može znatno oslabiti, da ga niko ništa ne pita..., ali umrijeti i nestati nikada! Zašto?

Ovaj ummet nosi posljednju Allahovu riječ čovječanstvu i ne može izumrijeti. Allah we teala kaže: «Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!»

Tako isto, Allah we teala će sačuvati narod koji Njegovu knjigu uzdiže i Njegovu riječ širi. Kada bude pomračenje sunca, ptice pribjegnu u svoje gnijezdo, ali ne spavaju. one čekaju kada će se sunce ponovo pojaviti da ožive. Uvijek, kod pomračenja sunca, ima svjetla da je dovoljno čovjeku da vidi bez svijetla.

Mi sada živimo u pomračenju sunca i moramo raditi da bi Allah we teala. otklonio od nas pomračenje i da nas ogrije sunce ljepote, mira i slobode. A to svijetlo u pomračenju su naša omladina koja se vraća vjeri, naši očevi i majke koji shvaćaju da bez islama nema mira ni njima ni njihovoj djeci...


3.
Kur'an nam šalje radosne vijesti i kaže: «Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci.» Još više: «Allah je zapisao: "Ja i poslanici Moji sigurno ćemo pobijediti!"» Isto tako: «Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati.» itd.

Kaže Allahov Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem: «Zasigurno će ova vjera stići dokle je stigao dan i noć. Allah neće ostaviti ni jednu kuću, bilo to u gradu ili selu, a da islamu u nju neće ući, bilo to s ponosom ili poniženjem, sa ponosom kojim će Allah uzdignuti islam, i sa poniženjem kojim će poniziti kufr»(Ahmed).

Kazao je, alejhi-s-selam također: «Allah mi je prikazao cijelu zemlju, od istoka do zapada, pa sam vidio da će moj ummet zavladati svim o¬nim što sam vidio» (Muslim). Mnogi misle da je neophodno da muslimani ratovima dobiju ovu spomenutu zemlju. Ne. Bliže značenje je da će ti ljudi ući u islam i postati dio Muhammedovog, sallallahu alejhi we sellem, ummeta.

4.Još ubjedljivije da moramo biti optimisti je i činjenica da ova vjera kada god misliš da joj je propast došla, ustane i otpočne sa snažnim širenjem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u Mekki, ali dolazi hidžra kao pobjeda vjere.

Poslije smrti Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ljudi se odmeću od vjere, a nakon toga dolazi oslobađanje Rimskog i Perzijskog carstva. Krstaši preuzimaju Quds 90 godina, a zatim dolazi Salahuddin. Tatari ulaze i sravnavaju Bagdad sa zemljom, Allah šalje Kutuza koji im staje u kraj. Nakon što su muslimani u potpunosti protjerani iz Andaluzije, nije prošlo malo vremena Mehmed Fatih oslobađa Kostantinopolj (Istanbul).

5. Predznak uspjeha je žena muslimanka. Žena čini pola društva a pola drugog odgaja. Ako je žena pobožna ne boj se.

6.
Sve svjetske strukture padaju. Svi načini života koji su ljudi izmislili ne uspjevaju. Sve pada u vodu sem islama. Komunizam,socijalizam,sekularizam....Kao da Allah kaže: Eto, jeste li sve probali? Ne preostaje vam ništa drugo mimo islama!

  7.I na kraju, znajte da se uspjeh uvijek javlja u vrijeme kada je tmina najveća. Zora se rađa kada je noć najtamnija.

Optimizam ummete, širimo radosne vijesti, radimo veseli nadajući se Allahovom zadovoljstvu i skorom nominacijom islama nad ostalim paganskim i zalimskim strukturama vlasti i života. Ne gubimo nadu u Allahovu milost! Nikada!

Izvor: nadauboljesutra.blogger.ba


GAZIJE TEWHIDA - PONOS UMMETA
http://rukajja.blogger.ba
04/04/2013 19:45